Door deze site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met de Algemene voorwaarden en ons gebruik van cookies.

Categorieën

Uw privacy is voor WS Reparatie van groot belang. We houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat we ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met uw persoonsgegevens.

Afhandelen aankoop product

Wanneer u bij ons een product besteld, gebruiken wij uw persoonsgegevens om de bestelling af te kunnen handelen en bewaren wij uw gegevens en bestelhistorie. Mocht het product via de post bezorgt worden dan mogen wij uw persoonsgegevens aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.
Hiervoor gebruiken we uw naw-gegevens en e-mailadres. Dit doen we op basis van uw toestemming. We bewaren deze informatie totdat u geen gebruik meer maakt van onze diensten en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Een product kopen

U kunt bij WS Reparatie producten en diensten kopen. Hierbij gebruiken we uw persoonsgegevens om de betaling af te handelen.
Hiervoor gebruiken we uw factuuradres, telefoonnummer, betalingsgegevens, e-mailadres, naw-gegevens en geslacht. Dit doen we op basis van uw toestemming. We bewaren deze informatie totdat u geen gebruik meer maakt van onze diensten en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken we uw e-mailadres, betalingsgegevens, naw-gegevens en geslacht. Dit doen we op basis van uw toestemming. We bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Andere partijen

We geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is om uw bestelling verder af te kunnen handelen of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

Reclame

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:
• per e-mail
• via social media
U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. U kunt ons blokkeren in de mailbox.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

We geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze bedrijfsvoering of als we dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).
Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie. Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.
Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen we een melding met uitleg over cookies. Als u daarna onze webwinkel verder gebruikt, nemen we aan dat u geen bezwaar hebt tegen de cookies.
U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkel werken dan niet goed meer.
Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben we afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben we geen volledige controle op wat ze zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat ze mogen bijhouden. We staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. We laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:
• De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem- We maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website, producten of diensten wijzigt, moeten we natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. We zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens we van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
• het laten corrigeren van fouten
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• intrekken van toestemming
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat we u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens WS Reparatie

Adres: Duinluststraat 3
Postcode: 1024 VH Amsterdam
E-mailadres: info@ws-reparatie.nl
Telefoonnummer:020 845 9256